You are here

SR House

Mesto: 
Address: 
Banatska 144
Brendovi: 

Zašto su zidovi vlažni?

Oštećena izolacija
Na starim zgradama najčešće nedostaje vodoravna i vertikalna hidro izolacija ili je ista tokom godina postala propusna, pa zidovi mogu nesmetano upijati vlagu. Količina kapilarne vlage zavisi od poroznosti građevinskog materijala i vlažnosti okolnog tla. Gornja granica vlage u zidovima zavisi od gustoće kapilara građevinskog materijala i od mogućnosti isparavanja. Što je zid deblje i čvršće omalterisan, to se vlaga u zidu diže više, jer je ispravanje vlage iz zidova slabije.

Poroznost
Cigla, malter i kreč upijaju najjače vlagu. Udeo pora vazduhaa je oko 25%. Poroznost ovih građevinskih materijala je uzrok jakog upijanja vlage.

Kapilarni efekat
Većina građevinskih materijala je porozna i sadrži veliki broj finih kapilarnih cevčica. Dođe li građevinski materijal u dodir s vodom, isti se poput sunđera natopi vodom.

Greške prilikom sanacije zgrade
Svaki pokušaj površinske sanacije zida unapred je osuđen na neuspeh. Prava i trajna sanacija može se postići jedino postupkom isušivanja zidova, koji garantujei da će
1. postojeća vlaga u zidovima biti isušena
2. trajno biti sprečeno prodiranje nove vlage u zidove
Odvlaživači vazduha Aerial